Skip to content

Característiques

JavaScript may move fast, but it seems like JavaScript developers move even faster, as many relatively new features already show high adoption levels.

Visió general de l'ús

Customize Data

Aquest gràfic presenta els diversos percentatges d'adopció de totes les característiques, agrupades per categoria.

La mida del cercle exterior correspon al nombre total de persones que coneixen la característica, mentre que el de l' interior representa aquelles que l'han usat realment.

Passeu el cursor per cada node per visualitzar les dades detallades juntament amb una superposició que representa el nombre total de persones enquestades.

Language
Browser APIs
Other Features

Puntuació del coneixement

Customize Data
De totes les característiques mencionades a l'enquesta, quantes han estat respostes correctament?

Recursos recomanats

Write Professional, Modern JavaScript
Bianca Gandolfo
Thumbtack

Write Professional, Modern JavaScript

From JavaScript foundations, all the way to Hardcore Functional JavaScript, find out how far you can go with your JavaScript abilities!
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.