Skip to content

Frameworks back-end

JavaScript al servidor.

Classificacions

Classificacions de les proporcions de satisfacció, interès, ús i consciència.

No s'inclouen les tecnologies amb menys del 10% de consciència. Cada proporció es defineix de la següent manera:

  • Satisfacció: ho tornaria a usar / (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar)
  • Interès: en vull aprendre / (en vull aprendre + no m'interessa)
  • Ús: (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar) / total
  • Consciència: (total - mai n'he sentit a parlar) / total

Experiència al llarg del temps

Visió general de les opinions sobre les tecnologies enquestades al llarg del temps.
Ho tornaria a usar
No ho usaria
M'interessa
No m'interessa
No em sona

No s'hi inclouen les tecnologies amb dades de fa només un any.
💡
Pots fer clic a qualsevol nom de tecnologia per obtenir detalls addicionals i una visió més profunda de les seves dades relacionades.

Divisió positiva/negativa

Aquest gràfic divideix experiències positives ("vull aprendre'n", "ho tornaria a utilitzar") vs negatives ("sense interès", "no ho tornaria a utilitzar") a banda i banda d'un eix central.

El gruix de la barra representa el nombre de persones que han respòs que coneixen una tecnologia.

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2021 Pick: Server-Side Rendering

The time has come to get our priorities straight. UX > DX, and it has always been like that. Performance FTW!

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

Vadim Makeev

DevRel, Podcaster & Web Standards Advocate

How happy are you with the state of back end frameworks?

Customize Data

Recursos recomanats

API Design in Node.js, v3
Scott Moss
Netflix

API Design in Node.js, v3

Design and build APIs in Node.js from the ground up! You'll plan your routes and model data for real-world applications.
Introduction to Next.js
Scott Moss
Netflix

Introduction to Next.js

In this course, you'll learn server-side rendering, static site generation, data fetching, build API endpoints, creating pages with the file system, add CSS modules inside of Next.js, and much more!
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.