Skip to content

Monorepo Tools

Tools used to manage JavaScript monorepos.
Classificacions de les proporcions de satisfacció, interès, ús i consciència.

No s'inclouen les tecnologies amb menys del 10% de consciència. Cada proporció es defineix de la següent manera:

  • Satisfacció: ho tornaria a usar / (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar)
  • Interès: en vull aprendre / (en vull aprendre + no m'interessa)
  • Ús: (ho tornaria a usar + no ho tornaria a usar) / total
  • Consciència: (total - mai n'he sentit a parlar) / total

Experiència al llarg del temps

Visió general de les opinions sobre les tecnologies enquestades al llarg del temps.
Ho tornaria a usar
No ho usaria
M'interessa
No m'interessa
No em sona
No s'hi inclouen les tecnologies amb dades de fa només un any.
💡
Pots fer clic a qualsevol nom de tecnologia per obtenir detalls addicionals i una visió més profunda de les seves dades relacionades.

Divisió positiva/negativa

Aquest gràfic divideix experiències positives ("vull aprendre'n", "ho tornaria a utilitzar") vs negatives ("sense interès", "no ho tornaria a utilitzar") a banda i banda d'un eix central.

El gruix de la barra representa el nombre de persones que han respòs que coneixen una tecnologia.

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2021 Pick: Paul Henschel

Paul's work on animations and ReactThreeFiber have made doing any kind of 3D work on the web way easier.

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

International Agent of JS Bullshit

How happy are you with the state of monorepo tools?

Customize Data

Recursos recomanats

JavaScript and TypeScript Monorepos
Mike North
LinkedIn

JavaScript and TypeScript Monorepos

You'll get hands-on experience with best-in-class tools designed to keep the workflows for even complex projects simple!
Gràcies als nostres socis per donar-nos suport! Més informació.