رفتن مستقیم به محتوا

گزینه ها

چه نقاط دردناکی وجود دارد که امروز شما را عقب نگه می‌دارد، چه ویژگی‌های از دست رفته‌ای که امیدوارید فردا از آن‌ها استفاده کنید، این فرصت شما بود تا مشکلات خود را با جاوااسکریپت به اشتراک بگذارید!

JavaScript is moving in the right direction

Customize Data
شدیدن مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
قطعن موافقم

Building JavaScript apps is overly complex right now

Customize Data
شدیدن مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
قطعن موافقم
💡
Another guaranteed scientific finding: buying our t-shirt will increase your programming skills by over 9000!

The JavaScript ecosystem is changing too fast

Customize Data
شدیدن مخالفم
مخالفم
نظری ندارم
موافقم
قطعن موافقم
ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

انتخاب من در سال 2021: BroccoDev's Twitch Stream

مایک بروچی اخیراً شروع به پخش در Twitch کرده است. او یک برنامه نویس، توسعه دهنده و مهمتر از همه معلم است. من همیشه از تماشای او و یادگیری از او خوشحال می شوم.
ما از اعضای جامعه CSS خواستیم تا «انتخاب سال» خود را به اشتراک بگذارند.

Sr. Developer Advocate at Progress

JavaScript Pain Points

Which aspect of JavaScript do you struggle with the most? Results are ranked by number of tournament rounds won.
برنده راند 1
برنده راند ۲
برنده راند ۳

Features Missing From JavaScript

Which feature would you most like to be able to use in JavaScript today? Results are ranked by number of tournament rounds won.
برنده راند 1
برنده راند ۲
برنده راند ۳

How happy are you with the general state of web technologies?

Customize Data

How happy are you with the general state of JavaScript?

Customize Data

Recommended Resources

Write Professional, Modern JavaScript
Bianca Gandolfo
Thumbtack

Write Professional, Modern JavaScript

From JavaScript foundations, all the way to Hardcore Functional JavaScript, find out how far you can go with your JavaScript abilities!
Thanks to our partners for supporting us! Learn more.