Skip to content

Premios

Cousas que destacaron neste ano.

Característica máis Adoptada

Concedido á característica coa mellor progresión inter anual.
?
Nullish Coalescing
With a +21.8% progression in 2021, the nullish coalescing operator (??) has quickly become an integral part of JavaScript.

Finalistas

2. Optional Chaining: +19%
3. Private Fields: +9.5%

Tecnología máis Utilizada

Concedido á tecnoloxía coa mellor progresión inter anual.
esbuild is barely two years old, but with a +20.1% progression over the last year it's already gaining ground.

Finalistas

2. tsc CLI: +17.3%
3. Testing Library: +8.3%

Mayor Satisfacción

Concedido á tecnoloxía coa maior porcentaxe de usuarios satisfeitos.
Vite takes the top spot with a sky-high 97.4% retention ratio!

Finalistas

2. Testing Library: 96.3%
3. esbuild: 96.2%

Maior Interese

Concedido á tecnoloxía que os desenvolvedores están máis interesados en aprender.
With a 83% interest ratio, Vite once again wins the gold!

Finalistas

2. Vitest: 81.8%
3. esbuild: 80.4%

Con máis Respostas Escritas

Awarded to the item with the most write-in answers
Many questions also accepted write-in answers, and with 124 mentions Elm was the most popular item overall.

Finalistas

2. Stencil: 104
3. Platzi: 100