Skip to content

Libraries

Cambios ao longo do tempo

Cada liña vai desde 2016 a 2020. Máis arriba significa que a tecnología foi usada por máis xente, e máis cara a dereita significa que hai máis xente que quere aprendela; ou que a usaron e a volverían a usar.

X-axis rangeOpinións negativasOpinións positivasY-axis rangeSe usouNon se usouReact. Velocity: 39.2. Overall more negative opinions and/or less usage over time.react, 2016:Mostly positive opinions (68.5%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (5.3%)react, 2017:Mostly positive opinions (69.3%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (23.9%)react, 2018:Mostly positive opinions (67.9%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (42.89%)react, 2019:Mostly positive opinions (67.4%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (60.3%)react, 2020:Mostly positive opinions (63.2%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (60.09%)react, 2021:Mostly positive opinions (53.2%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (59.8%)Vue.js. Velocity: 104.2. Overall more negative opinions and/or less usage over time.vuejs, 2016:Mostly positive opinions (8.9%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-80.1%)vuejs, 2017:Mostly positive opinions (47.39%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-56.9%)vuejs, 2018:Mostly positive opinions (52.3%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-36.9%)vuejs, 2019:Mostly positive opinions (49.7%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-7.2%)vuejs, 2020:Mostly positive opinions (47.1%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-2.1%)vuejs, 2021:Mostly positive opinions (30.7%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (2.29%)Angular. Velocity: 23.7. Overall more negative opinions and/or less usage over time.angular, 2016:Mostly positive opinions (7.69%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-60.1%)angular, 2017:Mostly negative opinions (-10.2%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-43.2%)angular, 2018:Mostly negative opinions (-31.5%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (15.3%)angular, 2019:Mostly negative opinions (-36.39%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (15.4%)angular, 2020:Mostly negative opinions (-35%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (11.6%)angular, 2021:Mostly negative opinions (-36.4%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (7.7%)Preact. Velocity: 0.19. Overall more negative opinions and/or less usage over time.preact, 2018:Mostly negative opinions (-4.5%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-85.1%)preact, 2019:Mostly negative opinions (-5.39%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-75.59%)preact, 2020:Mostly negative opinions (-5.79%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-73.2%)preact, 2021:Mostly negative opinions (-17.39%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-72%)Ember. Velocity: -36.39. Overall more positive opinions and/or usage over time.ember, 2016:Mostly negative opinions (-37.79%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-72.3%)ember, 2017:Mostly negative opinions (-45.7%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-77.3%)ember, 2018:Mostly negative opinions (-54.4%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-77.5%)ember, 2019:Mostly negative opinions (-54.99%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-76%)ember, 2020:Mostly negative opinions (-58.2%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-78%)ember, 2021:Mostly negative opinions (-64.89%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-81.59%)Svelte. Velocity: 38. Overall more negative opinions and/or less usage over time.svelte, 2019:Mostly positive opinions (28.29%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-84.4%)svelte, 2020:Mostly positive opinions (34.29%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-70.89%)svelte, 2021:Mostly positive opinions (42.2%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-60.3%)Alpine.js. Velocity: -0.59. Overall more positive opinions and/or usage over time.alpinejs, 2020:Mostly negative opinions (-5.4%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-93.4%)alpinejs, 2021:Mostly negative opinions (-10.8%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-88.6%)Lit. Velocity: 2.69. Overall more negative opinions and/or less usage over time.litelement, 2020:Mostly negative opinions (-1.69%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-89.19%)litelement, 2021:Mostly negative opinions (-2.3%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-85.9%)Stimulus. Velocity: -2.89. Overall more positive opinions and/or usage over time.stimulus, 2020:Mostly negative opinions (-6.7%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-97.5%)stimulus, 2021:Mostly negative opinions (-10.09%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-97%)Express. Velocity: 30. Overall more negative opinions and/or less usage over time.express, 2017:Mostly positive opinions (62.9%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (32.6%)express, 2018:Mostly positive opinions (68.3%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (37.2%)express, 2019:Mostly positive opinions (71.69%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (54.59%)express, 2020:Mostly positive opinions (71.19%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (60.2%)express, 2021:Mostly positive opinions (63.6%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (61.9%)Next.js. Velocity: 99.1. Overall more negative opinions and/or less usage over time.nextjs, 2018:Mostly positive opinions (24.2%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-80.4%)nextjs, 2019:Mostly positive opinions (49.5%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-45.5%)nextjs, 2020:Mostly positive opinions (55.2%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-26.8%)nextjs, 2021:Mostly positive opinions (53.1%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-10.2%)Nuxt. Velocity: 4.59. Overall more negative opinions and/or less usage over time.nuxt, 2020:Mostly positive opinions (9.69%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-66.5%)nuxt, 2021:Mostly positive opinions (8.29%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-60.5%)Gatsby. Velocity: -44.8. Overall more positive opinions and/or usage over time.gatsby, 2019:Mostly positive opinions (36.2%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-50.4%)gatsby, 2020:Mostly positive opinions (16.3%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-43.8%)gatsby, 2021:Mostly negative opinions (-12.5%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-46.5%)Nest. Velocity: 15.3. Overall more negative opinions and/or less usage over time.nest, 2020:Mostly positive opinions (12.09%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-74.4%)nest, 2021:Mostly positive opinions (14.8%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-61.8%)Strapi. Velocity: 6.9. Overall more negative opinions and/or less usage over time.strapi, 2020:Mostly positive opinions (6.9%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-81.8%)strapi, 2021:Mostly positive opinions (7.1%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-75.09%)Fastify. Velocity: 18.39. Overall more negative opinions and/or less usage over time.fastify, 2020:Mostly positive opinions (7.19%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-88%)fastify, 2021:Mostly positive opinions (16.29%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-78.7%)Jest. Velocity: 198.2. Overall more negative opinions and/or less usage over time.jest, 2016:Mostly positive opinions (6.4%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-84.1%)jest, 2017:Mostly positive opinions (42.1%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-47.2%)jest, 2018:Mostly positive opinions (59%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-17.89%)jest, 2019:Mostly positive opinions (76.7%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (26.89%)jest, 2020:Mostly positive opinions (79%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (36.49%)jest, 2021:Mostly positive opinions (75.2%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (45.3%)Mocha. Velocity: -44.1. Overall more positive opinions and/or usage over time.mocha, 2016:Mostly positive opinions (62.2%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-2.89%)mocha, 2017:Mostly positive opinions (55.59%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (3.4%)mocha, 2018:Mostly positive opinions (41.59%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-4.19%)mocha, 2019:Mostly positive opinions (36.4%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (8.1%)mocha, 2020:Mostly positive opinions (28.5%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (5.29%)mocha, 2021:Mostly positive opinions (14.69%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (0.5%)Storybook. Velocity: 82.8. Overall more negative opinions and/or less usage over time.storybook, 2018:Mostly positive opinions (31.3%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-65.5%)storybook, 2019:Mostly positive opinions (47.9%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-29.9%)storybook, 2020:Mostly positive opinions (53.1%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-15.79%)storybook, 2021:Mostly positive opinions (52.8%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-4.19%)Cypress. Velocity: 46.3. Overall more negative opinions and/or less usage over time.cypress, 2019:Mostly positive opinions (41.39%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-48.9%)cypress, 2020:Mostly positive opinions (51.6%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-29.8%)cypress, 2021:Mostly positive opinions (53.5%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-14.69%)Enzyme. Velocity: 43.69. Overall more negative opinions and/or less usage over time.enzyme, 2016:Mostly positive opinions (17.8%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-78%)enzyme, 2017:Mostly positive opinions (24.5%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-59.1%)enzyme, 2018:Mostly positive opinions (23.4%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-54.3%)enzyme, 2019:Mostly positive opinions (17.19%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-33.7%)AVA. Velocity: -7.09. Overall more positive opinions and/or usage over time.ava, 2016:Mostly positive opinions (7.3%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-91.2%)ava, 2017:Mostly positive opinions (4.4%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-86.9%)ava, 2018:Mostly negative opinions (-2.3%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-88.8%)ava, 2019:Mostly negative opinions (-3.2%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-84%)ava, 2020:Mostly negative opinions (-3.69%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-84.4%)ava, 2021:Mostly negative opinions (-5.7%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-85.3%)Jasmine. Velocity: -70.09. Overall more positive opinions and/or usage over time.jasmine, 2016:Mostly positive opinions (46.59%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-4.7%)jasmine, 2017:Mostly positive opinions (39.5%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-2.09%)jasmine, 2018:Mostly positive opinions (21.2%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-23.7%)jasmine, 2019:Mostly positive opinions (10.5%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-14.5%)jasmine, 2020:Mostly positive opinions (3.39%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-16%)jasmine, 2021:Mostly negative opinions (-7.8%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-20.4%)Puppeteer. Velocity: 13.59. Overall more negative opinions and/or less usage over time.puppeteer, 2019:Mostly positive opinions (36.1%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-45.5%)puppeteer, 2020:Mostly positive opinions (37.5%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-33%)puppeteer, 2021:Mostly positive opinions (30.29%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-26.1%)Testing Library. Velocity: 26.9. Overall more negative opinions and/or less usage over time.testing_library, 2020:Mostly positive opinions (33.1%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-47.2%)testing_library, 2021:Mostly positive opinions (42.6%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-29.8%)Playwright. Velocity: 21.3. Overall more negative opinions and/or less usage over time.playwright, 2020:Mostly positive opinions (8.8%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-93.4%)playwright, 2021:Mostly positive opinions (17.8%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-81.09%)WebdriverIO. Velocity: -4.99. Overall more positive opinions and/or usage over time.webdriverio, 2020:Mostly negative opinions (-0.5%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-80.2%)webdriverio, 2021:Mostly negative opinions (-5.2%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-80.5%)webpack. Velocity: 53.4. Overall more negative opinions and/or less usage over time.webpack, 2016:Mostly positive opinions (65.89%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (6.29%)webpack, 2017:Mostly positive opinions (81.69%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (46.09%)webpack, 2020:Mostly positive opinions (72%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (77.3%)webpack, 2021:Mostly positive opinions (47.4%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (78.2%)Parcel. Velocity: 0.9. Overall more negative opinions and/or less usage over time.parcel, 2020:Mostly positive opinions (32.19%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-45.2%)parcel, 2021:Mostly positive opinions (26%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-38.1%)Gulp. Velocity: -102.3. Overall more positive opinions and/or usage over time.gulp, 2016:Mostly positive opinions (40.1%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (46.99%)gulp, 2017:Mostly positive opinions (18%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (48.8%)gulp, 2020:Mostly negative opinions (-29.6%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (30.19%)gulp, 2021:Mostly negative opinions (-40.8%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (25.6%)Rollup. Velocity: 70.3. Overall more negative opinions and/or less usage over time.rollup, 2017:Mostly positive opinions (14.5%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-78.4%)rollup, 2020:Mostly positive opinions (28.4%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-39.9%)rollup, 2021:Mostly positive opinions (28.7%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-22.3%)Browserify. Velocity: -65.7. Overall more positive opinions and/or usage over time.browserify, 2016:Mostly positive opinions (8.89%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-5.89%)browserify, 2017:Mostly negative opinions (-16.5%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-7.09%)browserify, 2020:Mostly negative opinions (-25.7%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-30.2%)browserify, 2021:Mostly negative opinions (-30.7%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-32%)tsc CLI. Velocity: 51.79. Overall more negative opinions and/or less usage over time.tsc, 2020:Mostly positive opinions (59.1%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (23.29%)tsc, 2021:Mostly positive opinions (76.9%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_high (57.29%)Rome. Velocity: -7. Overall more positive opinions and/or usage over time.rome, 2020:Mostly positive opinions (14.7%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-98.5%)rome, 2021:Mostly positive opinions (7.4%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-98.2%)Snowpack. Velocity: -3.1. Overall more positive opinions and/or usage over time.snowpack, 2020:Mostly positive opinions (24.2%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-89.1%)snowpack, 2021:Mostly positive opinions (11.8%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-79.8%)SWC. Velocity: 29.59. Overall more negative opinions and/or less usage over time.swc, 2020:Mostly positive opinions (1.79%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-98.4%)swc, 2021:Mostly positive opinions (18.39%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-85.4%)esbuild. Velocity: 73.7. Overall more negative opinions and/or less usage over time.esbuild, 2020:Mostly positive opinions (15.9%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-89%)esbuild, 2021:Mostly positive opinions (48.2%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-47.6%)Electron. Velocity: 13.4. Overall more negative opinions and/or less usage over time.electron, 2017:Mostly positive opinions (52.89%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-55.1%)electron, 2018:Mostly positive opinions (54.3%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-55.1%)electron, 2019:Mostly positive opinions (50.4%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-40.29%)electron, 2020:Mostly positive opinions (52.59%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-33.7%)electron, 2021:Mostly positive opinions (39.3%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-28.1%)React Native. Velocity: 11.39. Overall more negative opinions and/or less usage over time.reactnative, 2016:Mostly positive opinions (54.3%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-72.3%)reactnative, 2017:Mostly positive opinions (58.3%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-56.8%)reactnative, 2018:Mostly positive opinions (46.2%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-55.4%)reactnative, 2019:Mostly positive opinions (44.49%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-33.9%)reactnative, 2020:Mostly positive opinions (39.1%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-30.2%)reactnative, 2021:Mostly positive opinions (25.4%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-32%)Native Apps. Velocity: -63.6. Overall more positive opinions and/or usage over time.nativeapps, 2016:Mostly positive opinions (42.4%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-29.6%)nativeapps, 2017:Mostly positive opinions (49%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-21.99%)nativeapps, 2018:Mostly positive opinions (5.39%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-73.09%)nativeapps, 2019:Mostly positive opinions (21.4%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-63.4%)nativeapps, 2020:Mostly positive opinions (13.29%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-74.8%)nativeapps, 2021:Mostly positive opinions (11.8%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-62.6%)Cordova. Velocity: -48.6. Overall more positive opinions and/or usage over time.cordova, 2016:Mostly negative opinions (-4.09%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-31.3%)cordova, 2017:Mostly negative opinions (-30.49%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-31.99%)cordova, 2018:Mostly negative opinions (-42.1%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-40.4%)cordova, 2019:Mostly negative opinions (-43.3%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-38%)cordova, 2020:Mostly negative opinions (-42.5%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-31.7%)cordova, 2021:Mostly negative opinions (-48.4%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-35.6%)Ionic. Velocity: 8.89. Overall more negative opinions and/or less usage over time.ionic, 2017:Mostly negative opinions (-12%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-59.4%)ionic, 2018:Mostly negative opinions (-24.3%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-67.69%)ionic, 2019:Mostly negative opinions (-23.9%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-53.4%)ionic, 2020:Mostly negative opinions (-18.7%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-42.2%)ionic, 2021:Mostly negative opinions (-19.79%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-42.7%)NW.js. Velocity: 0.19. Overall more negative opinions and/or less usage over time.nwjs, 2019:Mostly negative opinions (-12.3%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-90.69%)nwjs, 2020:Mostly negative opinions (-8.79%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-91.19%)nwjs, 2021:Mostly negative opinions (-11.2%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-91.6%)Expo. Velocity: 7.89. Overall more negative opinions and/or less usage over time.expo, 2019:Mostly positive opinions (7.19%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-60%)expo, 2020:Mostly positive opinions (11.6%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-53.2%)expo, 2021:Mostly positive opinions (9.19%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-54.1%)Capacitor. Velocity: 8.6. Overall more negative opinions and/or less usage over time.capacitor, 2020:Mostly positive opinions (5.1%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-81%)capacitor, 2021:Mostly positive opinions (5.3%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-72.59%)Quasar. Velocity: -0.3. Overall more positive opinions and/or usage over time.quasar, 2020:Mostly negative opinions (-2.9%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-93.1%)quasar, 2021:Mostly negative opinions (-5.29%),[gl-ES] charts.tools_arrows.usage_low (-91%)

Legend

Rising popularity

Falling popularity

  • Algunhas líñas se saltan anos.
  • Non se mostran tecnoloxías con só un ano de información.

Library Tier List

This chart ranks libraries based on their satisfaction ratio (percentage of users who would use a library again). Note that libraries used by less than 10% of survey respondents are not included.

Front-end Frameworks
Back-end Frameworks
Testing
Ferramentas de Construción
Móbiles e Escritorio
Monorepo Tools
S
90%
A
80%
B
60%
C

Satisfacción contra Uso

Este gráfico mostra o ratio de satisfacción fronte ao número total de usuarios de cada tecnoloxía. Se pode dividir en catro cadrantes:

  • AVALIAR: Baixo uso, alta satisfacción. Tecnoloxías que merecen que lles botes un ollo.

  • ADOPTAR: Moi usadas, alta satisfacción. Tecnoloxías seguras para adoptar.

  • EVITAR: Baixo uso, baixa satisfacción. Tecnoloxías que probablemente deberías evitar a día de hoxe.

  • ANALIZAR: Moi usadas, baixa satisfacción. Pénsao ben, se son tecnoloxías que estás a usar nestes momentos.

Front-end Frameworks
Back-end Frameworks
Testing
Ferramentas de Construción
Móbiles e Escritorio
Monorepo Tools

Decatarse que TypeScript aparece dúas veces porque se inclúe tanto na sección de Sabores de JavaScript coma na de Ferramentas de Construción.

Cardinalidade do Uso das Tecnoloxías

Para cada sección, qué porcentaxe de enquisados usa (definido como ter respondido “o volvería a usar”) unha, dúas, tres, etc, tecnoloxías.

Front-end Frameworks

81.8%
1
Most common answer
37.4%
2
28.3%
3
11.4%
4
3.4%
5
1.0%
6
0.2%
7
0.1%
8
0.0%
9
0.0%
10
0.0%

Back-end Frameworks

72.4%
1
22.7%
2
Most common answer
23.6%
3
14.4%
4
7.1%
5
3.1%
6
1.0%
7
0.3%
8
0.1%
9
0.1%
10
0.0%
11
0.0%
12
0.0%
13
0.0%

Testing

69.9%
1
11.1%
2
12.7%
3
Most common answer
14.5%
4
13.7%
5
9.7%
6
5.2%
7
2.1%
8
0.7%
9
0.2%
10
0.0%
11
0.0%

Ferramentas de Construción

77.9%
1
11.8%
2
Most common answer
21.3%
3
18.1%
4
12.7%
5
7.7%
6
4.0%
7
1.7%
8
0.5%
9
0.1%
10
0.0%
11
0.0%
12
0.0%

Móbiles e Escritorio

48.4%
1
Most common answer
18.3%
2
14.7%
3
9.4%
4
4.0%
5
1.4%
6
0.5%
7
0.1%
8
0.0%
9
0.0%
10
0.0%

Monorepo Tools

37.9%
1
Most common answer
21.8%
2
11.0%
3
3.7%
4
1.2%
5
0.2%
6
0.0%
7
0.0%
8
0.0%