Skip to content

Functies

JavaScript may move fast, but it seems like JavaScript developers move even faster, as many relatively new features already show high adoption levels.

Gebruiksoverzicht

Customize Data

Deze grafiek toont de verschillende acceptatiegraad voor alle functies, gegroepeerd per categorie.

De grootte van de buitenste cirkel komt overeen met het totale aantal gebruikers dat op de hoogte is van een functie, terwijl de binnenste degenen vertegenwoordigt die het daadwerkelijk hebben gebruikt.

Plaats de muisaanwijzer op elk punt om gedetailleerde gegevens te bekijken, samen met een overlay die het totale aantal enquêterespondenten vertegenwoordigt.

Language
Browser APIs
Other Features
Customize Data
Van alle kenmerken die in de enquête worden genoemd, van hoeveel wist de respondent?

Aanbevolen bronnen

Write Professional, Modern JavaScript
Bianca Gandolfo
Thumbtack

Write Professional, Modern JavaScript

From JavaScript foundations, all the way to Hardcore Functional JavaScript, find out how far you can go with your JavaScript abilities!
Dank aan onze partners voor hun steun! Leer meer.