Skip to content

Awards

Things that stood out this year.

Najbardziej Przyswojona Funkcjonalności

Przyznawane dla funkcjonalności z największym wzrostem rok-do-roku w odpowiedzi "używałem".
?
Nullish Coalescing
With a +21.8% progression in 2021, the nullish coalescing operator (??) has quickly become an integral part of JavaScript.

Drugie Miejsca

2. Optional Chaining: +19%
3. Private Fields: +9.5%

Najbardziej Przyswojona Technologia

Przyznawane dla technologii z największym wzrostem rok-do-roku w odpowiedzi "użyłbym ponownie".
esbuild is barely two years old, but with a +20.1% progression over the last year it's already gaining ground.

Drugie Miejsca

2. tsc CLI: +17.3%
3. Testing Library: +8.3%

Największe Zadowolenie

Przyznawane technologii, która ma największy odsetek zadowolonych użytkowników.
Vite takes the top spot with a sky-high 97.4% retention ratio!

Drugie Miejsca

2. Testing Library: 96.3%
3. esbuild: 96.2%

Największe Zainteresowanie

Przyznawane technologii, której nauką programiści są najbardziej zainteresowani, po tym jak się o niej dowiedzą.
With a 83% interest ratio, Vite once again wins the gold!

Drugie Miejsca

2. Vitest: 81.8%
3. esbuild: 80.4%

Najwięcej Wpisów

Przyznawane pozycji, która była najczęściej dopisywana ręcznie
Many questions also accepted write-in answers, and with 124 mentions Elm was the most popular item overall.

Drugie Miejsca

2. Stencil: 104
3. Platzi: 100