Skip to content

Funkcjonalność

JavaScript may move fast, but it seems like JavaScript developers move even faster, as many relatively new features already show high adoption levels.

Przegląd Użytkowania

Customize Data

Ten diagram przedstawia różne wskaźniki powszechności stosowania funkcjonalności, pogrupowane według kategorii.

Rozmiar zewnętrznego koła odpowiada całkowitej ilości użytkowników, którzy wiedzą o istnieniu funkcjonalności, a wewnętrznego koła ilości osób, które jej używały.

Najedź na dany obszar, aby wyświetlić szczegółowe dane wraz z nakładką przedstawiającą całkowitą ilość odpowiadających.

Language
Browser APIs
Other Features

Poziom znajomości

Customize Data
Jak wiele z funkcjonalności wymienionych w ankiecie znali odpowiadający?

Polecane Źródła

Write Professional, Modern JavaScript
Bianca Gandolfo
Thumbtack

Write Professional, Modern JavaScript

From JavaScript foundations, all the way to Hardcore Functional JavaScript, find out how far you can go with your JavaScript abilities!
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.