Skip to content

Frameworki Back-endowe

JavaScript na serwerze
Rankingi wskaźników satysfakcji, zainteresowania, użytkowania i znajomości.

Nie uwzględniono technologii o znajomości mniejszej niż 10%. Każdy wskaźnik jest określony w następujący sposób:

  • Satysfakcja: użyłby ponownie / (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie)
  • Zainteresowanie: chce się nauczyćn / (chce się nauczyć + niezainteresowany)
  • Użytkowanie: (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie) / suma
  • Znajomość: (suma - nigdy nie słyszał) / suma

Doświadczenie na przestrzeni czasu

Przegląd opinii na temat badanych technologii na przestrzeni czasu.
Użyłbym ponownie
Nie użyłbym
Zainteresowany
Niezainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Technologie z danymi tylko z jednego roku nie są uwzględnione.
💡
Możesz kliknać dowolną nazwę technologii, by uzyskać dodatkowe informacje i bardziej szczegółowy wgląd w powiązane z nią dane.

Podział Pozytywne/Negatywne

Ten diagram pokazuje podział pozytywnych(“chce się nauczyć”, ”użyłby ponownie”) i negatywnych (“niezainteresowany, “nie użyłby ponownie”) doświadczeń po dwóch stronach środkowej osi.

Szerokość słupka odpowiada ilości odpowiadających wiedzących o istnieniu danej technologii.

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2021 Pick: Server-Side Rendering

The time has come to get our priorities straight. UX > DX, and it has always been like that. Performance FTW!

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

Vadim Makeev

DevRel, Podcaster & Web Standards Advocate

How happy are you with the state of back end frameworks?

Customize Data

Polecane Źródła

API Design in Node.js, v3
Scott Moss
Netflix

API Design in Node.js, v3

Design and build APIs in Node.js from the ground up! You'll plan your routes and model data for real-world applications.
Introduction to Next.js
Scott Moss
Netflix

Introduction to Next.js

In this course, you'll learn server-side rendering, static site generation, data fetching, build API endpoints, creating pages with the file system, add CSS modules inside of Next.js, and much more!
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.