Skip to content

Narzędzia Buildujące

Kompilowanie i bundlowanie kodu
Rankingi wskaźników satysfakcji, zainteresowania, użytkowania i znajomości.

Nie uwzględniono technologii o znajomości mniejszej niż 10%. Każdy wskaźnik jest określony w następujący sposób:

  • Satysfakcja: użyłby ponownie / (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie)
  • Zainteresowanie: chce się nauczyćn / (chce się nauczyć + niezainteresowany)
  • Użytkowanie: (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie) / suma
  • Znajomość: (suma - nigdy nie słyszał) / suma

Doświadczenie na przestrzeni czasu

Przegląd opinii na temat badanych technologii na przestrzeni czasu.
Użyłbym ponownie
Nie użyłbym
Zainteresowany
Niezainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Technologie z danymi tylko z jednego roku nie są uwzględnione.
💡
Możesz kliknać dowolną nazwę technologii, by uzyskać dodatkowe informacje i bardziej szczegółowy wgląd w powiązane z nią dane.

Podział Pozytywne/Negatywne

Ten diagram pokazuje podział pozytywnych(“chce się nauczyć”, ”użyłby ponownie”) i negatywnych (“niezainteresowany, “nie użyłby ponownie”) doświadczeń po dwóch stronach środkowej osi.

Szerokość słupka odpowiada ilości odpowiadających wiedzących o istnieniu danej technologii.

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2021 Pick: Pawel Kozlowski

Pawel Kozlowski is the kind of developer who can be open-minded to different approaches with humility and curiosity with the interest of improving things.

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

Sarah Drasner

Director of Engineering, Core Developer Web at Google

How happy are you with the state of build tools?

Customize Data

Polecane Źródła

Learn Webpack, the most popular and flexible build tool for JavaScript
Sean Larkin
Microsoft

Learn Webpack, the most popular and flexible build tool for JavaScript

Webpack enables you to integrate your favorite tools and take control of how you deliver your JavaScript, CSS, and more!​
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.