Skip to content

Frameworki Front-endowe

Frameworki i biblioteki front-endowe
Rankingi wskaźników satysfakcji, zainteresowania, użytkowania i znajomości.

Nie uwzględniono technologii o znajomości mniejszej niż 10%. Każdy wskaźnik jest określony w następujący sposób:

  • Satysfakcja: użyłby ponownie / (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie)
  • Zainteresowanie: chce się nauczyćn / (chce się nauczyć + niezainteresowany)
  • Użytkowanie: (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie) / suma
  • Znajomość: (suma - nigdy nie słyszał) / suma

Doświadczenie na przestrzeni czasu

Przegląd opinii na temat badanych technologii na przestrzeni czasu.
Użyłbym ponownie
Nie użyłbym
Zainteresowany
Niezainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Technologie z danymi tylko z jednego roku nie są uwzględnione.
💡
Możesz kliknać dowolną nazwę technologii, by uzyskać dodatkowe informacje i bardziej szczegółowy wgląd w powiązane z nią dane.

Podział Pozytywne/Negatywne

Ten diagram pokazuje podział pozytywnych(“chce się nauczyć”, ”użyłby ponownie”) i negatywnych (“niezainteresowany, “nie użyłby ponownie”) doświadczeń po dwóch stronach środkowej osi.

Szerokość słupka odpowiada ilości odpowiadających wiedzących o istnieniu danej technologii.

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2021 Pick: SvelteKit

SvelteKit is a fresh take on building for the web and has an incredibly passionate, growing community of supporters.

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

Lee Robinson

Director of Developer Relations at Vercel

How happy are you with the state of front end frameworks?

Customize Data

Polecane Źródła

Be Productive with React.js, Today's Most Popular Framework
Brian Holt
Stripe

Be Productive with React.js, Today's Most Popular Framework

Much more than an intro, you’ll build with the latest features in React, including hooks, effects, context, and portals.
Learn Vue.js, An Easy to Pick Up and Powerful Framework
Sarah Drasner
Google

Learn Vue.js, An Easy to Pick Up and Powerful Framework

Learn fundamental concepts in Vue, such as directives, methods, and computed watchers. You’ll learn Vue’s reactivity system and the new Composition API in Vue 3.
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.