Skip to content

Urządzenia Mobilne i Stacjonarne

JavaScript dla urządzeń mobilnych i aplikacji desktopowych
Rankingi wskaźników satysfakcji, zainteresowania, użytkowania i znajomości.

Nie uwzględniono technologii o znajomości mniejszej niż 10%. Każdy wskaźnik jest określony w następujący sposób:

  • Satysfakcja: użyłby ponownie / (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie)
  • Zainteresowanie: chce się nauczyćn / (chce się nauczyć + niezainteresowany)
  • Użytkowanie: (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie) / suma
  • Znajomość: (suma - nigdy nie słyszał) / suma

Doświadczenie na przestrzeni czasu

Przegląd opinii na temat badanych technologii na przestrzeni czasu.
Użyłbym ponownie
Nie użyłbym
Zainteresowany
Niezainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Technologie z danymi tylko z jednego roku nie są uwzględnione.
💡
Możesz kliknać dowolną nazwę technologii, by uzyskać dodatkowe informacje i bardziej szczegółowy wgląd w powiązane z nią dane.

Podział Pozytywne/Negatywne

Ten diagram pokazuje podział pozytywnych(“chce się nauczyć”, ”użyłby ponownie”) i negatywnych (“niezainteresowany, “nie użyłby ponownie”) doświadczeń po dwóch stronach środkowej osi.

Szerokość słupka odpowiada ilości odpowiadających wiedzących o istnieniu danej technologii.

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2021 Pick: Supabase

Supabase is making Postgres accessible to more developers and showing everyone how a small focused team can out-ship peers 10x their size.

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

Shawn Wang

Head of DX at Temporal

How happy are you with the state of mobile & desktop frameworks?

Customize Data

Polecane Źródła

React Native, v2
Kadi Kraman
Formidable

React Native, v2

Leverage your JavaScript and React skills for mobile iOS and Android platforms using React Native.
Intermediate React Native
Kadi Kraman
Formidable

Intermediate React Native

Go beyond the basics of React Native. You’ll learn how to persist data across app launches, various ways of handling images and SVG, adding app icons and splash screens, animations, and gestures.
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.