Skip to content

Testowanie

Narzędzia do testowania kodu
Rankingi wskaźników satysfakcji, zainteresowania, użytkowania i znajomości.

Nie uwzględniono technologii o znajomości mniejszej niż 10%. Każdy wskaźnik jest określony w następujący sposób:

  • Satysfakcja: użyłby ponownie / (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie)
  • Zainteresowanie: chce się nauczyćn / (chce się nauczyć + niezainteresowany)
  • Użytkowanie: (użyłby ponownie + nie użyłby ponownie) / suma
  • Znajomość: (suma - nigdy nie słyszał) / suma

Doświadczenie na przestrzeni czasu

Przegląd opinii na temat badanych technologii na przestrzeni czasu.
Użyłbym ponownie
Nie użyłbym
Zainteresowany
Niezainteresowany
Nigdy nie słyszałem

Technologie z danymi tylko z jednego roku nie są uwzględnione.
💡
Możesz kliknać dowolną nazwę technologii, by uzyskać dodatkowe informacje i bardziej szczegółowy wgląd w powiązane z nią dane.

Podział Pozytywne/Negatywne

Ten diagram pokazuje podział pozytywnych(“chce się nauczyć”, ”użyłby ponownie”) i negatywnych (“niezainteresowany, “nie użyłby ponownie”) doświadczeń po dwóch stronach środkowej osi.

Szerokość słupka odpowiada ilości odpowiadających wiedzących o istnieniu danej technologii.

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

My 2021 Pick: Lee Robinson

Lee has been great at shepherding and advocating for Next.js. He's helped me a ton with Next and continues to build excitement for where it's going

We asked members of the JavaScript community to share their “pick of the year”

Ben Ilegbodu

Ben Ilegbodu, Principal Frontend Engineer @ Stitch Fix

How happy are you with the state of testing tools?

Customize Data

Polecane Źródła

JavaScript Testing Practices and Principles
Kent C. Dodds
Remix

JavaScript Testing Practices and Principles

Learn the principles and best practices for writing maintainable test applications to catch errors before your product reaches the end user!
Dziękujemy za wsparcie naszym partnerom! Dowiedz się więcej.