Skip to content

Özellikler

JavaScript may move fast, but it seems like JavaScript developers move even faster, as many relatively new features already show high adoption levels.

Kullanıma Genel Bakış

Customize Data

Bu grafik, kategoriye göre gruplandırılmış olarak tüm özellikler için çeşitli benimseme oranlarını göstermektedir.

Dış çemberin boyutu, bir özelliği bilen toplam kullanıcı sayısına karşılık gelirken, iç çember onu gerçekten kullananları temsil eder.

Ankete katılanların toplam sayısını temsil eden bir katmanın yanı sıra ayrıntılı verileri görüntülemek için fareyle her bir düğümün üzerine gelin.

Language
Browser APIs
Other Features
Customize Data
Out of all the features mentioned in the survey, how many did the respondent know about?

Recommended Resources

Write Professional, Modern JavaScript
Bianca Gandolfo
Thumbtack

Write Professional, Modern JavaScript

From JavaScript foundations, all the way to Hardcore Functional JavaScript, find out how far you can go with your JavaScript abilities!
Thanks to our partners for supporting us! Learn more.